NAROČANJE ordinacija:
CKŽ 132c, 8270 Krško
TEL.: 07 48 80 227

Pričeli smo s

CEPLJENJEM

proti gripi!

ordinacija: CKŽ 132c, 8270 Krško
Delovni čas


Ob sobotah, nedeljah in praznikih je
ordinacija zaprta.

Obradović zdravstvo:
O ordinaciji

Zasebna ordinacija Obradović ima s strani občine Krško pridobljeno koncesijo, zato lahko osebam, ki pri nas izberejo zdravnika, zagotavljamo zdravstvene storitve, ki so določene v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in je njihov plačnik ZZZS.

Ordinacija se nahaja v Zdravstvenem domu Krško, kar omogoča, da lahko pacienti znotraj objekta opravijo laboratorijsko in radiološko diagnostiko.

o ordinaciji
Zdravstvene storitve

Z obiskom zdravnika nikar ne odlašajte, saj vas bomo sprejeli s prijaznim osebnim pristopom ter postavili ustrezno diagnozo in pričeli z zdravljenjem oz. vas bomo napotili k ustreznemu specialistu.

zdavstvene storitve

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.957 pacientov, kar predstavlja 150 % vpisa glede na slovensko povprečje, zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.132 pacientov, kar predstavlja 70 % vpisa glede na slovensko povprečje, zato še vpisuje nove paciente.

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi:
Seznam zdravnikov v splošnih ambulantah >>

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do četrtka od 8.00 - 18.00 in v petek od 8.00 – 12.00; glede na potrebe je vsak oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
na elektronskem naslovu: info@obradovic.si,
po pošti,
po telefonu 07 48 80 227 in
osebno, v ordinaciji.

Po telefonu in osebno, v ordinaciji naročamo:
od ponedeljka do četrtka od 8.00 - 18.00
v petek od 8.00 - 12.00.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 4. 5. 2018.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med