NAROČANJE ordinacija:
CKŽ 132c, 8270 Krško
TEL.: 07 48 80 227
ordinacija: CKŽ 132c, 8270 Krško
O ordinaciji Damjan Obradović, dr.med., spec.spl.med.

Študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem zaključil leta 1993 in se vrnil v rojstni kraj, kjer sem se zaposlil v Zdravstvenem domu Krško ter se usmeril v specializacijo iz splošne medicine, ki sem jo leta 1997 uspešno zaključil. Leta 2004 sem se odločil svojo dejavnost opravljati kot zasebnik z najeto ordinacijo, ki se nahaja v stavbi Zdravstvenega doma Krško.Ordinacija Obradović

Zasebna ordinacija Obradović je bila ustanovljena leta 2004 z namenom pacientom prijaznega zagotavljanja splošnih zdravstvenih storitev. Nahaja se v pritličju Zdravstvenega doma Krško in njena odlična lokacija pacientom omogoča, da lahko vse dejavnosti opravijo znotraj iste stavbe. V sosednji ordinaciji opravlja svojo dejavnost nadomestna zdravnica Melita Planinc, dr.med., spec.spl.med., ki me nadomešča v času moje odsotnosti.Kot izbrani zdravnik ima Damjan Obradović opredeljenih 2.957 pacientov, kar predstavlja 150 % vpis glede na slovensko povprečje, zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrana zdravnica ima Nataša Obradović opredeljenih 1.132 pacientov in še vedno sprejema nove paciente.

Seznam zdravnikov v splošni in otroški ambulanti

Ordinacija ima s strani občine Krško pridobljeno koncesijo, zato lahko osebam, ki pri nas izberejo zdravnika, zagotavljamo zdravstvene storitve, ki so določene v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in je njihov plačnik ZZZS.Lokacija Zemljevid