Obradović Damjan, dr.med.

Ambulanta

PON 13.30 - 20.00
Referenčna ambulanta 08.00 - 19.30
TOR 07.00 - 13.30
SRE 13.30 - 20.00
ČET 07.00 - 13.30
Referenčna ambulanta 07.00 - 14.00
PET 07.00 - 13.30
Brez malice

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprto.
Hišni obiski po dogovoru.
Velja od 01.03.2017

Naročanje

CKŽ 132c, 8270 Krško

07 48 80 227

Novica

26 Sep 2023

Od 30/10-03/11/2023 sta oba zdravnika odsotna. Nadomešča ju Jasmina Jagić, dr. med.

Vsa obvestila

Obradović Nataša, dr.med.

Ambulanta

PON 07.00 - 13.30
TOR 13.30 - 20.00
SRE 07.00 - 13.30
ČET 13.30 - 20.00
PET 07.00 - 13.30
Brez malice

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprto.
Hišni obiski po dogovoru.
Velja od 01.10.2016

Naročanje

CKŽ 132c, 8270 Krško

07 48 80 227

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.477 pacientov (kar predstavlja 3.241,72 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.690 pacientov (kar predstavlja 2.097,08 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. (ZZZS)

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: https://partner.zzzs.si/ >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu ,
- po pošti.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 1. 8. 2021.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

07 48 80 227
07 48 80 227