Aktualno

Novica

16.05.2024
Zaradi splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov od ponedeljka, 15.1.2024, ter do preklica stavke, ambulanta deluje v omejenem obsegu. Obravnava preko elektronskih sporočil in telefonskih klicev v tem času ne bo mogoča. Vljudno vas prosimo, da se tekom ordinacijskega časa zglasite osebno v ambulanto, kjer boste obravnavani skladno z Izjavo o načinu zagotovitve delovnega procesa.Še vedno CEPIMO PROTI GRIPI!


Spoštovani!

Z dnem 01/09/2022 smo v naši ambulanti pričeli uporabljati nov računalniški program, zaradi česar je delo v ambulanti upočasnjeno. Posledično vam ne moremo zagotoviti terminov obravnave, ker še vedno odpravljamo »začetniške« težave. Vam pa zagotavljamo, da se trudimo po najboljših močeh, žal pa ni vse odvisno samo od nas. Vljudno vas naprošamo za potrpežljivost in razumevanje. Tudi za nas je trenutna situacija zelo stresna.


<>Če kaj potrebujete nam lahko pišete na mail info@obradovic.si, poskusite poklicati na št. 07/4880-227(ki je menda »ves čas zasedena«oz. »se ne oglašamo«) ali pa kar pridete v ambulanto, kjer nam lahko pustite listek s sporočilom kaj potrebujete.

<>Če pa potrebujete obravnavo v ambulanti, se usedete in počakate kolikor je pač treba.

<>Če z obiskom v ambulanti lahko počakate, ga raje prestavite za kak teden – upamo, da se bodo težave uredile v kratkem, ne moremo pa ničesar obljubiti.


Vaše Obradović zdravstvo


Širimo prijaznost z dejanji, ki smo jih vsi zmožni. Prisrčen pozdrav, lepa beseda, nasmeh, prijazen pogled, zahvala, topel objem, drobna pozornost, sporočilo – so dejanja, s katerimi sebi in drugim lahko še kako polepšamo dan. Sreča se skriva v majhnih stvareh.


TRENUTNO NE VPISUJEMO NOVIH PACIENTOV !


O koronavirusu:


https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

info: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Kaj je koronavirus.pdf

Kako zaščititi sebe in otroke.pdf

Koronavirus-ukrepi in zaščita.pdf

Sum na okužbo s koronavirusom SARS-COV-2.pdf

Vse objave

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.366 pacientov (kar predstavlja 3.207,60 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.633 pacientov (kar predstavlja 2.068,40 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. (ZZZS)

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: https://partner.zzzs.si/ >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu info@obradovic.si,
- po pošti.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 01.11.2023.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

Pooblaščene osebe za naročanje pacientov so Sabina TOMŠE, sms ter Katarina RIBIČ, sms in Petra POLOVIČ, dms.

NAROČANJE

Primer email sporočila:
ZADEVA EMAIL SPOROČILA: (Naslov težave, vrsta napotnice, pregled, ...)

VSEBINA EMAIL SPOROČILA:
Uporabnik: Ime Priimek
Rojstni datum: dd.mm.llll
Telefonska številka: vaš telefon
Zdravnik: Nataša ali Damjan

Opis: (Kratek opis zadeve)


Odvisno od izbranega zdravnika, pošljite sporočilo na:
- Nataša: natasa@obradovic.si
- Damjan: damjan@obradovic.si


Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

07 48 80 227
07 48 80 227