Aktualno

Novica

05.07.2021

VPRAŠALNIK za COVID-19.pdf


Za cepljenje proti COVID-19 se lahko naročite preko zVEM portala:

https://zvem.ezdrav.si/cepljenje?p_p_id=zvemcepljenjecovid19_WAR_zvemportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_zvemcepljenjecovid19_WAR_zvemportlet__facesViewIdRender=%2Fviews%2Fpatient%2Fcovid19%2Fidentification.xhtml&_zvemcepljenjecovid19_WAR_zvemportlet_oddajaZaDrugoOsebo=N
OBVESTILO O POSTOPNEM SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE KORONAVIRUSA


Od 04/05/2020 dalje bomo dosegljivi za telefonske posvete v rednem ordinacijskem času.


  • V kolikor po predhodnem telefonskem pogovoru ocenimo, da je potreben obisk v ambulanti, vas bomo na pregled naročili.

  • Tudi za preveze se je potrebno predhodno naročiti.

  • Nenaročenih pacientov v ambulanti do nadaljnjega ne sprejemamo.

  • Na pregled pridite največ 10 minut pred predvidenim terminom pregleda, da opravite postopek na triaži na vhodu v ZD Krško.  

  • Obvezna je uporaba zaščitne maske.

  • S seboj prinesite izpolnjen Vprašalnik za COVID-19 (priponka zgoraj).


Dosegljivi smo za telefonske posvete v rednem ordinacijskem času. Za pregled in preveze se je potrebno predhodno naročiti, nenaročenih pacientov do nadaljnjega ne sprejemamo. Ne pozabite na zaščitno masko.


O koronavirusu:


https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

info: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Kaj je koronavirus.pdf

Kako zaščititi sebe in otroke.pdf

Koronavirus-ukrepi in zaščita.pdf

Sum na okužbo s koronavirusom SARS-COV-2.pdf

Vse objave

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.517 pacientov, kar predstavlja 140% vpisa glede na slovensko povprečje, zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.662 pacientov, kar predstavlja 88% vpisa glede na slovensko povprečje, zato vpis novih pacientov ni možen.

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: Seznam zdravnikov v splošnih ambulantah >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu ,
- po pošti.

Po telefonu in osebno, v ordinaciji naročamo:
od ponedeljka do četrtka od 8.00 - 18.00
v petek od 8.00 - 12.00.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 1. 2. 2021.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka
do četrtka od 8.00 - 18.00
in v petek od 8.00 – 12.00;

07 48 80 227
07 48 80 227