Delovni čas

Obradović Damjan, dr.med.

Ambulanta

PON 13.30 - 20.00
Referenčna ambulanta 08.00 - 19.30
TOR 07.00 - 13.30
SRE 13.30 - 20.00
ČET 07.00 - 13.30
Referenčna ambulanta 07.00 - 14.00
PET 07.00 - 13.30
Brez malice

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprto.
Hišni obiski po dogovoru.
Velja od 01.03.2017

Naročanje

CKŽ 132c, 8270 Krško

07 48 80 227

Obradović Nataša, dr.med.

Ambulanta

PON 07.00 - 13.30
TOR 13.30 - 20.00
SRE 07.00 - 13.30
ČET 13.30 - 20.00
PET 07.00 - 13.30
Brez malice

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprto.
Hišni obiski po dogovoru.
Velja od 01.10.2016

Naročanje

CKŽ 132c, 8270 Krško

07 48 80 227

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.517 pacientov, kar predstavlja 140% vpisa glede na slovensko povprečje, zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.662 pacientov, kar predstavlja 88% vpisa glede na slovensko povprečje, zato vpis novih pacientov ni možen.

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: Seznam zdravnikov v splošnih ambulantah >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu ,
- po pošti.

Po telefonu in osebno, v ordinaciji naročamo:
od ponedeljka do četrtka od 8.00 - 18.00
v petek od 8.00 - 12.00.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 1. 2. 2021.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka
do četrtka od 8.00 - 18.00
in v petek od 8.00 – 12.00;

07 48 80 227
07 48 80 227