OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.366 pacientov (kar predstavlja 3.207,60 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.633 pacientov (kar predstavlja 2.068,40 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. (ZZZS)

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: https://partner.zzzs.si/ >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu info@obradovic.si,
- po pošti.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 01.11.2023.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

Pooblaščene osebe za naročanje pacientov so Sabina TOMŠE, sms ter Katarina RIBIČ, sms in Petra POLOVIČ, dms.

NAROČANJE

Primer email sporočila:
ZADEVA EMAIL SPOROČILA: (Naslov težave, vrsta napotnice, pregled, ...)

VSEBINA EMAIL SPOROČILA:
Uporabnik: Ime Priimek
Rojstni datum: dd.mm.llll
Telefonska številka: vaš telefon
Zdravnik: Nataša ali Damjan

Opis: (Kratek opis zadeve)


Odvisno od izbranega zdravnika, pošljite sporočilo na:
- Nataša: natasa@obradovic.si
- Damjan: damjan@obradovic.si


Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

07 48 80 227
07 48 80 227