Povezave

Na tem mestu sozbrane telefonske številke in spletne povezave do različnih zdravstvenih institucij, specialistov, ponudnikov diagnostičnih storitev.

Z e-napotnico se lahko na pregled k specialistu prijavite TUKAJ.

ALERGOLOG

AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

BOLNIŠNICE

CT

DERMATOLOG

DIABETOLOG

EMG

FIZIOTERAPIJA

GASTROENTEROLOG (Gastroskopija, Kolonoskopija)

GINEKOLOG

HEMATOLOG

INFEKTOLOG

KARDIOLOG

MAKSILOFACIALNI KIRURG

MEDICINSKI CENTER

MERITEV KOSTNE GOSTOTE (SAMOPLAČNIŠKA STORITEV!)

MR

NEFROLOG

NEVROLOG

OKULIST

ONKOLOŠKI INŠTITUT Ljubljana

    Naročanje: 01/5879-163

    - citološka punkcija: 01/5879-080 – naročanje od 10.00 – 12.00

ORL

ORTOPED

PEDIATER

PLASTIČNA KIRURGIJA

PROKTOLOG

PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA

PSIHIATER

PULMOLOG

REVMATOLOG

RTG

SPLOŠNI KIRURG

UZ TREBUHA

ŽILNI KIRURG

DRUŠTVA

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.477 pacientov (kar predstavlja 3.241,72 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.690 pacientov (kar predstavlja 2.097,08 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. (ZZZS)

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: https://partner.zzzs.si/ >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu ,
- po pošti.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 1. 8. 2021.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

07 48 80 227
07 48 80 227