Ordinacija Obradović

Naša osnovna dejavnost je zagotavljanje primarne zdravstvene oskrbe na območju občine Krško, na podlagi koncesijske pogodbe in pogodbe z ZZZS. Osebam, ki pri nas izberejo zdravnika, zagotavljamo zdravstvene storitve, ki so določene v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in je njihov plačnik ZZZS.

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.477 pacientov (kar predstavlja 3.241,72 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.690 pacientov (kar predstavlja 2.097,08 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zasebna ordinacija Obradović se nahaja se v pritličju Zdravstvenega doma Krško. V sosednji ordinaciji opravlja svojo dejavnost nadomestna zdravnica Melita Planinc, dr. med., specialist splošne medicine, ki nas nadomešča v času naše odsotnosti.

Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., specialist splošne medicine

je študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani zaključil leta 1993 in se po končanem pripravništvu zaposlil v ZD Krško. Leta 1997 je opravil specialistični izpit iz splošne medicine. Svojo dejavnost kot zasebnik je pričel opravljati leta 2004.

Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., specialist družinske medicine

je študij medicine prav tako zaključila na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2000 in se po končanem sekundariatu zaposlila v ZD Krško. Specialistični izpit iz družinske medicine je opravila leta 2008 in nadaljevala z delom v ZD Krško vse do leta 2016, ko je tudi ona pričela delati kot zasebnica.

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.477 pacientov (kar predstavlja 3.241,72 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.690 pacientov (kar predstavlja 2.097,08 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. (ZZZS)

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: https://partner.zzzs.si/ >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu ,
- po pošti.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 1. 8. 2021.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

07 48 80 227
07 48 80 227