Informacije

Program SVIT

03.12.2015

Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti.

RAK NA DEBELEM ČREVESU in DANKI je v Sloveniji velik zdravstveni problem; je drugi najpogostejši rak, število teh rakov pa se vsako leto povečuje. Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se je sploh ne zavedajo, ker se bolezen dolgo razvija brez očitnih bolezenskih znakov. Pogosteje zbolevajo moški in ženske, stari več kot 50 let, zbolijo pa lahko tudi mlajši. Rak na debelem črevesu in danki se večinoma razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesa – polipov. Če polipe odkrijemo in jih pravočasno odstranimo, to obliko raka lahko preprečimo. Če rakave spremembe odkrijemo dovolj zgodaj, je zdravljenje lahko zelo uspešno, bolniku pa ohranimo ne le življenje, ampak tudi kakovost življenja. Človek ima lahko raka na debelem črevesu ali danki več let, preden se pojavijo resne zdravstvene težave – takrat pa je za učinkovito zdravljenje lahko že prepozno. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno. Program Svit omogoča, da to obliko raka odkrijemo dovolj zgodaj tudi pri ljudeh, ki še nimajo očitnih zdravstvenih težav.

Vabljeni v program Svit po pošti prejmejo vabilo s priloženo izjavo za sodelovanje. Če sodelujoči v programu na izjavi o sodelovanju označijo kronično vnetno črevesno bolezen (Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis), v preteklosti med kolonoskopijo odstranjene adenome na debelem črevesu ali danki oziroma rak na debelem črevesu ali danki se jih v program presejanja NE vključi. Bolniki z navedenimi bolezenskimi stanji imajo večje tveganje za pojav raka in potrebujejo redne kontrole s kolonoskopijo, spremljanje le s testom na prikrito krvavitev v blatu ni dovolj zanesljivo za spremljanje njihovega zdravja. Če udeleženci na izjavi o sodelovanju označijo, da so opravili kolonoskopijo v zadnjih treh letih in je bil izvid brez prej navedene patologije, se jih začasno izključi iz Programa Svit. Vabilo v program ponovno prejmejo čez dve leti, saj je po mnenju slovenskih gastroenterologov varno obdobje od kolonoskopije do ponovnega presejalnega testa 5 let. Predrakave spremembe - polipi ali že prisoten rak lahko krvavijo samo občasno, zato s ponavljanjem testiranja na vsaki 2 leti povečamo možnost odkritja prikrite krvavitve v blatu. Le z rednim testiranjem lahko bolezen preprečimo ali jo odkrijemo dovolj zgodaj, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.

Osebe, ki nimajo trajnih ali začasnih izključitvenih kriterijev in vrnejo izpolnjeno in podpisano Izjavo o prostovoljnem sodelovanju, po pošti prejmejo testni komplet ter pisna in slikovna navodila za odvzem dveh vzorcev blata. Po pošti prispeli vzorci blata se analizirajo v centralnem laboratoriju. O izvidih analize vzorcev blata sta preiskovanec in osebni izbrani zdravnik obveščena po pošti.

Osebe z negativnim izvidom presejalnega testa se v program povabi ponovno čez dve leti. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa so napoteni na kolonoskopijo, ki se izvaja v 26 pooblaščenih kolonoskopskih centrih po Sloveniji.

Večina bolnikov priprave na kolonoskopijo izvede sama doma. Za posameznike, ki imajo zdravstveno stanje, ki zahteva pripravo v bolnišnici, se organizira hospitalna kolonoskopija. Termine in lokacije izvedenih ambulantnih in hospitalnih kolonoskopij koordinira centralna enota presejalnega programa.

Sodelovanje v Programu Svit je brezplačno za vse, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, saj celoten potek presejanja financira ZZZS.

več na: http://www.program-svit.si/

Vse objave

OBRADOVIĆ ZDRAVSTVO d.o.o.
CKŽ 132c, 8270 Krško

Kot izbrani zdravnik ima Damjan OBRADOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. 2.477 pacientov (kar predstavlja 3.241,72 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Kot izbrani zdravnik ima Nataša OBRADOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. 1.690 pacientov (kar predstavlja 2.097,08 glavarinskih količnikov), zato vpis novih pacientov ni možen.

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. (ZZZS)

Ažurni podatki glede števila opredeljenih pacientov so dostopni na naslednji spletni povezavi: https://partner.zzzs.si/ >>

V naši ordinaciji zagotavljamo naslednje oblike naročanja:
- po telefonu 07 4880 227,
- osebno - v ordinaciji,
- na elektronskem naslovu ,
- po pošti.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

Glede na potrebe je vsak pacient oskrbljen v najkrajšem možnem času.

V Krškem, dne 1. 8. 2021.

Damjan Obradović, dr. med., spec. spl. med

NAROČANJE

Pooblaščeni osebi za naročanje pacientov sta Marjanca TINTOR, sms in Kristina POVH, dms.

Paciente naročamo po telefonu od ponedeljka do petka med delovnim časom.

07 48 80 227
07 48 80 227